Etiket: polen

Gizli Güç PROPOLİS

Son 10 senedir Bilim dünyasında üzerinde çok durulan bir değer haline gelen propolisler, bazı ülkelerde “AŞI” yerine ve bazı ülkelerde “mükemmel koruyucu” şeklinde kullanıma geçmiştir. Propolis, arıların bitki tomurcukları ve salgılarından toplayıp enzimatik değişikliğe uğratarak hazırladığı bir üründür. Arılar kovana her zaman propolisle kaplı bir kanaldan geçerek girerler. Bu sebeple hem kendilerinin hemde kovanın hijyeni […]

ARI POLENİ

Arılar elektrostatik yük taşır ve çiçeklerden nektar almak için kanat çırptıklarında çiçekteki polenler arının tüylü bedenine yapışır. Arılar, polenleri kovanda larvaları beslemek için peteklerin gözlerine depolar. Kovana döndüğünde dar petekten geçerken ağlara polenler takılır. Bu polenler toplanır ve insanlık için BESLEYİCİ GIDA oluşturur. POLEN’in İçeriği Protein yapıda maddeler (%20-40): Yirmi iki aminoasit ve çeşitli enzimler […]

X