Hakkımızda

VücutBilim, 2002 senesinde Almanya’nın Mannheim kentinde kurulan bir araştırma grubudur. Kurulma amacı, Bilimsel çalışma, analiz ve araştırma ile yol alarak doğru kapıyı doğru anahtarla açabilmenin uzantısıdır.  Bualanda akademisyen ve sporculardan oluşan bir ekip ile birebir kendi bünyesinde doğal olarak Bilimsel Yöntem sayesinde Beslenme, Gıda ve Besin destek ürünleri, Antrenman, Farmakolojik İlaçlar ve  Psikoloji (sporcu ve genel) gibi temel konularda sonuca ulaşmaktır.

 

– Dövüş sporların kişiler üzerinde psikolojik eksi ve artıları

– Besin destek ürünlerin sporcular üzerinde eksi ve artıları

– Besin destek ürünlerin spor yapmayanlar üzerinde eksi ve artıları

– Anabolik Steroidlerin sporcular üzerinde eksi ve artıları

– 41 çeşit Diyet uygulamaların tek tek kişiler üzerinde test edilmesi

– Kan gruplarına göre beslenmenin spor yapan ve yapmayanlar üzerinde etkileri

– Zayıf(minyon) tipli kişilerin incelenmesi ve kurtulma formülleri

– Egzersiz antrenman metotların birebir uygulanma aşamaları

– Ağırlık çalışmaların farklı spor branşlarında uygulanması ve araştırılması

– Vücut geliştirme müsabık sporcuların podyum öncesi ve sonrası genel durumu

– Takım ve Bireysel çalışmanın psikolojik etkileri

– Spor aktivitelerin sağlık üzerinde etkileri

– Profesyonel Sporcular ile antrenman ve beslenme üzerinde analizler

– Farmakolojik ilaçların genel uygulanma ve yan etkilerinin araştırılması

– Doping ilaçların genel araştırılması

– Bilimsel Anket düzenlenmesi

– Prof. Dr. Ommo Grupe ile beraber Bilimsel ön izlme ve uygulama alanlarında çalışmalar yapılmıştır.

– Profesyonel Vücutgeliştirmeci Nassel El-Sonbaty ile 3 gün boyunca deneyler ve analizler yapılmıştır. Buna yönelik çalışmalarda bazı profesyonel sporcularda katılarak bilgilerinden faydalanılmıştır.

– Zihinsel engelli hastalar üzerinde yapılan bazı deneysel uygulamalar, ciddi anlamda gelişme göstermiştir.

 

VücutBilim Nasıl bir yol takip ediyor?

 

İnsanlar “neden ve niçin” sorularını araştırmakla hayatlarını devam ettirirler. Hayatın bir parçası olan bu araştırma serüveni, sporda da yerini alır. Bütün bu çalışmalar “merak” duygusuyla başlar. Merakla beraber akıl, mevzuları anlamak ve yorumlamak için birlikte çalışırlar. İnsanların bilme istekleri, akıl ve gözlem ile birleşince bilgiye ulaşmanın ve onu elde etmenin de yolu açılıyor. Çünkü bilgi, bilinen bir nesneye yönelik kavrama faaliyetidir.

 

VücutBilim ekibi, bilgiye ulaşma yolunda sadece seçici değil, olup-bitenler konusunda gözleme, araştırma ve öğrenme faaliyetlerini yürütür ve bunu yaparken de şu soruları kendisine sorar:

 

 • Araştırırken, önyargılarımı bir kenara atıyor muyum?
 • Kendimi ve yeteneklerimi yeterli ölçüde tanıyor muyum?
 • “Adam sen de” ciliği yenmek için kendimi zorluyor muyum?

 

Bilim; “bilmek” ve “öğrenmek” anlamına gelir. Ancak, şunun da bilinmesi gerekir ki, bilimin mutlak gerçeği ya da realitenin mutlak bilgisini elde etmeye gücü yetmez. Bilimin de sınırları var ve bilim ancak insan aklının ve duyumlarının idrak edebileceği alanlarda çalışabilir.

 

Bilimsel çalışma, planlı ve metotlu çalışmayı getirir. Biz buna araştırma diyoruz. Araştırmanın bilimsel bir hüviyet kazanması için, mutlaka güvenirliliği ve geçerliliğinden şüphe olmayan birtakım metot ve teknikler kullanılması gerekir. Eğer bilimsel çalışma geçerli ve güvenilir metot ve tekniklerle yapılmazsa, bilimsel çalışma tekniğini yitirir.

 

Bilimsel çalışmalarda metot, en uygun yolu belirler. Teknik ise; en kısa zamanda, en az emekle başarmanın araçlarını sunar. Bir başka ifadeyle bilimsel çalışmada iyi kullanılan metot ve teknik, bir yolu en rahat, en konforlu ve en kısa sürede almaya benzer. Yani en uygun bir metot ve teknik kullanamayan bir araştırmacının çok çalışması ve çok bilmesi çok şey ifade etmez.

 

BİLİMSEL ÇALIŞMANIN ÖNŞARTLARI

 

 • Bilimsel Çalışmada Dürüst Olmak.
 • Bilimsel Çalışmalarda Objektif Olmak.
 • Bilimsel Çalışmalarda Yeterli Olmak.
 • Bilimsel Çalışmaların Güvenilir Olması.
 • Bilimsel Çalışmaların Geçerli Olması.

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ

 

 • Temel Araştırmalar.
 • Uygulamalı Araştırmalar.
 • Deneysel Araştırmalar.
 • İstatistikî Araştırmalar.
 • Tarihi Araştırmalar.

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA UYGULAMA AŞAMALARI

 

 • Çalışma Planın Oluşturulması.
 • Materyallerin Tespit Edilmesi.
 • Kütüphaneden Yararlanılması.
 • İnternet ve Bilgi Bankacılığından Yararlanılması.
 • Materyallerin Toplanması.
 • Kaynaklardan Alıntı Yapılması.

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN YORUMLANMASI VE YAZIMI

 

 • Çalışmaların Yorumlanması.
 • Çalışmaların yazıya Geçirilmesi.

 

 

VÜCUT BİLİM EKİBİ HANGİ METODU NASIL KULLANIYOR ?

 

 • Konu Belirleme

Araştırmayı yapacak kişi, bilinmezlik yada şüpheli olan konuları seçerek başlık halinde belirli tutar(Belirlenen konunun kişi tarafından bilgi anlamında bir birikimi olması gerekir. Eğer, yeterli bilgi bulunmuyorsa, uzmanlarla istişare yapılarak ortak çalışma yoluna girilir).

 

 • Genel araştırma metodu

Konu ile ilgili uzmanlar tarafından yazılmış kitap, dergi, serbest bilimsel makaleler gözden geçirilir. En son İnternet kaynağına geçilerek Yabancı ve Türkçe yazılar not olarak alınır. Kaynaklardan alıntı yapılması için, yazar ve makaleler iyi araştırılarak gözden geçirilir ve daha sonra karar verilir.

 

 • Bilimsel Araştırma

Bu aşamada, konuyla ilgili yapılmış Bilimsel çalışmalar incelenir. Bilimsel araştırmaları raporlar ve tezler oluşturmaktadır. Raporlar ve tezler, bilimsel teknik ve metotlara göre hazırlandığı için bilimsel araştırmalarda son derece yararlanılan kaynaklardır. Bu tür araştırmalarda genellikle kıyaslamalı bilimsel çalışmalar getirilir. Hangi çalışma daha ağır basarsa, o kaynak üzerine makale oluşturulur.

 

Kısacası, VücutBilim makaleleri, sıkı bir araştırma ve çalışma sonrasında bilimsel verilere ve kaynaklara dayanarak hazırlanmaktadır. Yazarımızın bazı makalelerde kendilerininde bizzat bilimsel çalışmalara dahil olmaları söz konusudur. Örneğin uzun bir zaman içerisinde sporcu ve uygulamaları takip ederek bilimsel veriler elde edilebilir. Bilim, sadece akademik çalışmalarla gerçekleşmemektedir. Akademik çalışmalar, toplumda dünyaya güvenilir mesajı vermek için bir araçtır. Elbette ki, bizlerde akademik kaynaklarla besleniyoruz fakat bu bizim tek kaynağımız değildir. Bu noktada okuyucular bazen bilim konusunu anlayamamaktadır. VücutBilim ekibinin temel noktası; bağımsız, önyargısız, bencil olmayan, “ben biliyorum” havası gütmeyen ve tamamen bilimsel verilere dayanan bir görüşü benimsemesidir.

 

VücutBilim Araştırma ekibinin Sporcular üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalar da yukarıda tabloya ve sisteme göre uygulanmaktadır. Herhangi bir kâr amacı gütmeyen ve sadece doğruya ulaşma adına yapılan bu çalışmalar, Türkiye’den Dünya’ya açılmanın kapısını aralamak için çizilmiş bir yoldur.

Not:  VücutBilim sayfasında yer alan bütün araştırma yazıları Murat Kılıç’a aittir. Araştırma yazıları VücutBilim tarafından Bilimsel çalışmalardan geçen yazılar olup, kesinlikle dışarıdan kopyalama veyahut başka bir araştırmacının yazıları eklenmemiştir.  VücutBilim’de yer alan bütün yazılar kanunen korunmaktadır. İzinsiz alınması ve yayınlanması durumunda gerekli hukuki işlem başlatılacaktır.

 

VücutBilim Ekibi Başkanı

Murat Kılıç

X